GIS města
Domažlice

Aplikace

Kontaktní údaje

Městský úřad Domažlice

Náměstí Míru 1 344 20 Domažlice

Přihlásit se
  • 04
    bře
    Aktuální ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v květnu 2021 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK